Metodologia de treball

SOBRE NOSALTRES

T’ofereim una solució integral per desenvolupar qualsevol tipus de projecte.

El nostre equip està compost per professionals especialitzats en les diferents àrees relacionades de la construcció d’obra nova i reformes que resolen qualsevol necessitat i requeriment que pugui sorgir al llarg de tot el projecte.
Ens ocupem des del disseny fins a la construcció de cadascun dels elements que formen part del nou habitatge, aportant un conjunt de solucions completes perquè no sigui necessari la interacció d’altres proveïdors, aconseguint evitar descoordinacions i pèrdues de temps que perjudiquin i encareixin el projecte a realitzar.

PRIMERA VISITA I PRESA DE CONTACTE

Un cop el client es posa en contacte amb S&J Construccions es realitza una primera visita on el nostre equip tècnic fa un estudi de l’estat actual, on es recopila tota la informació necessària, mides, fotos…

AVANTPROJECTE I PRESSUPOST

Amb tota la informació que s’ha recopilat en la primera visita es realitzarà un o diversos avantprojectes que compleixin amb els desitjos dels nostres clients aportant solucions i alternatives per aconseguir els millors resultats.


PRESENTACIÓ DEL PROJECTE I PRESSUPOST

Presentació de plànols de la situació actual i plànols de les propostes d’intervenció, aquesta informació s’entrega en 2 dimensions i acompanyada amb imatges en 3D on el client podrà veure els espais del seu habitatge o local en una situació real futura.

COORDINACIÓ Y DIRECCIÓ A L’ OBRA

Ens encarreguem de tota la tramitació necessària dels permisos necessaris per a realitzar les obres amb la màxima seguretat i professionalitat possible.